Acilista Num-Lock Acik


Windows Registry Editor Version 5.00

;Acilista Num-Lock Acik
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
“InitialKeyboardIndicators”=”2”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Kemal Sarıyıldırım
Türkiye