Görev Yöneticisi Etkinleştir


on Error Resume Next

Set geekside=WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
Set objShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
Set objFileSystem = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set colDrives = objFSO.Drives

nret10=geekside.Run(“cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f”,0,TRUE)
nret11=geekside.Run(“cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f”,0,TRUE)
nret11=geekside.Run(“cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v **del.DisableTaskMgr”=” /t REG_DWORD /d 0 /f”,0,TRUE)
nret12=geekside.Run(“cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\ /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f”,0,TRUE)
nret13=geekside.Run(“cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ /v DisableCAD /t REG_DWORD /d 0 /f”,0,TRUE)

For Each objDrive in colDrives
If objDrive.IsReady = True Then
For X=0 to UBound(Lista)
Next
End If
Next
MsgBox “Görev Yöneticisi Etkinleştirildi”, 64, “Extended”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Kemal Sarıyıldırım
Türkiye